Verbondenheid

Ik leef en werk vanuit een holistische mensvisie. De naam holisme staat voor ‘geheel’ en komt van het Griekse woord holos. Binnen het holisme wordt er vanuit gegaan dat alles met elkaar in verbinding staat. Alles om je heen en alles in jezelf is energie en energie verbindt. Ik heb dan ook de overtuiging dat we allemaal op een diep niveau met elkaar verbonden zijn. En in ieder mens schuilt een diep verlangen naar verbinding, liefde en eenheid. Alles wat gebeurt hangt met elkaar samen. Door wat we doen, zeggen, denken en door onze gevoelens en intenties oefenen we invloed uit op onszelf en op de mensen om ons heen.

In mijn werk zal ik jou/jullie ondersteunen in de bewustwording van hoe dit binnen in jezelf en binnen het gezin werkt. Hierbij werk ik op verschillende niveaus, namelijk die van het lichaam (fysieke), geest (gedachten en overtuigingen), hart (emoties) en ziel (energetisch en spiritueel). Bewustwording en transformatie van blokkades binnen één van deze niveaus zie ik als de basis om weer in verbinding te komen met jezelf en de mensen om je heen.