Ariana

Mijn naam is Ariana Groenendijk. Al vanaf mijn tienerjaren wist ik dat het ondersteunen van mensen bij de uitdagingen van het leven mijn werk zou worden. Eigen, mooie, maar ook zeer pijnlijke levenslessen, mijn persoonlijke ontwikkeling en de kennis die ik tijdens mijn opleidingen heb opgedaan hebben mij gebracht tot het starten van mijn eigen praktijk. Tijdens mijn werk in de jeugdhulpverlening heb ik vaak het gevoel gehad dat er iets ontbrak. Prachtig en noodzakelijk werk, maar het bracht voor mij onvoldoende ons bewuste deel met ons onderbewustzijn in verbinding. En juist door ook de kracht van ons onderbewuste aan te spreken kan er heling plaatsvinden en ontstaat er ruimte om het anders te doen. 

Hoe werk ik?

Kenmerkend voor mijn stijl is dat ik je vanuit rust en een open, betrokken houding wil leren kennen en je verhaal wil horen. Ik neem jouw verhaal serieus en houd tegelijkertijd de standpunten van alle betrokkenen in de gaten. Ik kan mij goed inleven, samen zoeken naar mogelijkheden, maar je ook op een respectvolle manier de andere kant van iets in laten zien. Juist dit kan ruimte geven voor ontwikkeling omdat je binnen je eigen kaders vastloopt.

Opleidingen

In 2008 ben ik gestart met de opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener. Na het afronden van de opleiding heb ik op verschillende behandelgroepen in de jeugdzorg en als ouderbegeleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. In 2010 heb ik de opleiding tot orthopedagoog afgerond. Gedurende mijn werk heb ik ervaren dat veel van de uitdagingen die kinderen en hun ouders ervaren te verklaren zijn vanuit een familiedynamiek. Kinderen nemen vanuit liefde voor hun ouders veel van de problemen over, maar ook wat ouders vanuit hun eigen opvoeding hebben meegekregen bleek steeds van invloed te zijn op het functioneren van het gezin.

Gelukkig heb ik ook mogen ervaren dat wanneer ouders en kinderen zich hier bewust van worden, en ze de keus maken om vanuit hun hart op te voeden, het gezin weer vanuit liefde kan samenleven. De wens om mij hier verder in te verdiepen en te bekwamen bracht mij bij de opleiding tot systeemspecialist welke ik in 2017 heb afgerond. Ik heb al vele malen de kracht van het werken vanuit een systemisch perspectief mogen ervaren. Ik blijf mij hierin verdiepen en bekwamen, onder andere middels de opleiding familieopstellingen. Ik ken geen methode die krachtiger en meer helend is in het naar boven brengen van de onbewuste processen van een familiesysteem.